Ubytovací řád

1. V pensionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu, nebo jiného dokladu o totožnosti.

2. Užívání hotelového zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženi infekčními nemocemi.

3. Požádá-li ubytovaný host o prodloužení doby pobytu, může mu být nabídnutý jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

4. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal při příchodu. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, pokoje jsou připraveny od 14:00 hod, poslední den pobytu host uvolní pokoj nejpozději do 10:00 hod. Pokud provoz pensionu dovoluje, je možno domluvit i pozdější hodinu pro uvolnění pokoje.

5. V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinen dodržovat noční klid.

6. Za pobyt a poskytnuté služby je ubytovaný host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem při příchodu.

7. V pokoji a společných prostorách není dovoleno provádět zásahy do elektrické sítě, nebo jiné instalace.

8. Není dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů (např. varné konvice, vařiče, toustovače apod.). Vyjímkou jsou holicí strojky, vysoušeče vlasů, kulmy, radia. Za použití povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich provozem.

9. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a při ukončení pobytu odevzdat klíč.

10. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách pensionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech pensionu i v jeho venkovní části.

11. Za škody způsobené na majetku pensionu odpovídá host v plném rozsahu.

12. Malá domácí zvířata mohou být umístěna v prostorách pensionu jen se souhlasem majitele.

  • Majitel zvířete je povinen prokázat jeho nezávadný zdravotní stav předložením platného očkovacího průkazu.
  • Není dovoleno, aby zvířata byla ponechána v pokoji bez dozoru svého majitele.
  • Zvířata nesmí ležet na lůžku, nebo ostatním zařízení pro hosty, musí mít svůj pelech.
  • Nelze užívat sprchy, nebo umyvadla ke koupání, nebo mytí zvířat.
  • Ke krmení zvířat nesmí být používán inventář, který slouží hostům.
  • Majitel zvířete odpovídá za dodržování nočního klidu od 22:00 hod do 7:00 hod.

13. Kouření je povoleno jen na vyhrazených místech pensionu Alfa.

14. Každý ubytovaný host, je povinen dodržovat tento ubytovací řád i požární řád.

V případě, že jej závažným způsobem poruší, má majitel pensionu právo smluvní poměr s ním ukončit bez náhrady.


V Přešticích 1.3.2009
Jana Lorencová